Znoj.czPOU

Informace ke cvičením
- ve výchozím stavu PC v učebně bootuje do Windows. Budeme používat OS X -> po zapnutí pc držte klávesu Alt
- na každém PC, kde již byl tento image použit, zřejmě vyhodí VBox chybu, že UUID již existuje, proto je třeba UUID nového disku změnit - příkaz: VBoxManage internalcommands sethduuid "/cesta/k/image/názevImage.vdi" (viz http://stackoverflow.com/questions/17803331/how-to-change-uuid-in-virtual-box )
- protokoly se odevzdávají vždy do 2. neděle od zadání (tedy 1. neděli ne, 2. neděli nejpozději do půlnoci)
- za protokoly je možnézískat až 30 bodů
- každý protokol musí být odevzdán
- ve dvojici vytvoříte prezentaci na vybrané téma týkající se obrany a téma týkající se útoku. Tedy 2 prezentace, za které každý z dvojice obdrží 0 - 15 bodů
- prezentace na obě témata musí být odprezentovány během některého cvičení

Emailová komunikace - historie

7. 2. 2016 - email k 1. cvičení z POU
cvičení 8. 2. 2016 se konat nebude.

Kdo bude chtít pracovat na vlastním notebooku, tak ať si rovnou nainstaluje VirtualBox a image (odkaz v emailu)

Kdo bude chtít pracovat na učebně, ať si image příště přinese na flash disku a nemusíme se v hodině zdržovat stahováním.


Pár poznámek ke cvičením:
- v laboratořích budeme pracovat na MACu pod OS X, pokud si přinesete notebook, můžete si vybrat libovolný systém
- každý student na učebně bude mít nainstalován VirtualBox - pokud ne, ať nainstaluje
- každý student si vytvoří virtuální pc (4 GB RAM) a připojí svůj image - image je zabalený v ZIPu, takže nejdříve rozbalit - Image obsahuje Windows 8 32b verzi
- virtuální PC bude pojmenován takto: POU_loginStudenta
- DŮLEŽITÉ: před spuštěním si každý student vytvoří přes VirtualBox snapshot čisté verze systému
- následně si může každý vyzkoušet udělat v systému nějaké změny, vrátit stav přes VirtualBox na původní snapshot a ověřit, že to funguje (tedy změny se vrátily do původního nastavení)

- jedná se o stejný image, který studenti používali na PVBPS, takže pokud jej máte, můžete využít snapshotu a vrátit veškeré změny zpět a mít tak čistý systém
- na některých strojích mohou být image již stáhnuté od kolegů - můžete si je zkopírovat a nemusíte zbytečně stahovat
8. 3. 2017 - email ke 4. a 5. cvičení z POU
Jen pro jistotu - dnešní cvičení je beze změny - vysvětleno bude na jeho začátku, neboť přednáška odpadla.
Příští týden (15. 3.) je to cvičení, o kterém jsem vám říkal, že se konat nebude. Zároveň je i rektorské volno, ale abychom nebyli pozadu oproti druhé skupině, tak si cvičení vypracujete doma.
Pokud bude chtít někdo konzultaci k tomuto cvičení, nebo pustit na počítačovou učebnu, tak to bude možné ve čtvrtek 16. 3. po domluvě emailem.
15. 3. 2017 - email k 5. cvičení z POU
Tento týden přednáška i cvičení odpadají (kvůli rektorskému volnu). Užijte si volné dny, pokračovat budeme příští týden.
11. 4. 2017 - 8. cvičení z POU
Immunity Debugger: https://www.immunityinc.com/products/debugger/
Video ke cvičení o crackování sw pomocí assembleru a Ollydbg (Immunity Debuggeru): https://youtu.be/tJY_Tv7o5bE
Skripta k assembleru (Strojově orientované jazyky): http://poli.cs.vsb.cz/edu/soj/down/soj-skripta.pdf
15. 4. 2017 - email k 9. cvičení z POU
V úterý 18. 4. se bude konat cvičení z POU v učebně EB409 ve 12:30 (místo středečního cvičení ve 13:15). Náplní tohoto cvičení budou případné prezentace, nebo práce na protokolu z cvičení 8. Docházku zapisovat nebudu.
Pokud se úterního cvičení budete chtít zúčastnit, napište mi email. Pokud by někdo z vás chtěl prezentovat, pak mi emailem zašle téma.

Na přednášce - rovněž v úterý 18. 4. - bude probírán assembler, což by vám mělo pomoci k úspěšnému zvládnutí cvičení 8.

Cvičení 26. 4. odpadá.
Na přednášce 25. 4. by mělo být představeno 9. cvičení, můžete na něm začít pracovat a na případné dotazy budu odpovídat 3. 5.
11. 5. 2017 - email k odevzdání protokolů a prezentací - zápočtový týden
Na své stránky (http://znoj.cz/ - konkrétně http://znoj.cz/pou/) jsem umístil informaci o tom, v jakém stavu se nachází vámi odevzdané protokoly / prezentace. Pokud se vám tabulka nezobrazuje tak, jak byste si představovali, zmenšete okno nebo použijte mobilní telefon.

Kdo nebude mít všechny protokoly ve stavu "OK" nebo "POZDĚ", nedostane zápočet.
Pokud chcete odevzdat protokol za 0b, tak musíte napsat závěr a odevzdat dle platných pravidel (datum). Odevzdány však musí být protokoly všechny.
Tedy všechny protokoly, které jsou ve stavu "NEodevzdáno" nebo "CHYBNĚ" musí být odevzdány tak, jak jsem upozorňoval na cvičení.
Jen malá poznámka: na protokol č. 10 máte čas do neděle - zatím jej neodevzdal nikdo.

Kdo prezentoval, ať pošle prezentaci, pokud tak již neučinil (stačí jeden za celou dvojici, ale tak, aby v případném archivu byly obě prezentace a aby bylo zřejmé, kdo je autorem).
Kdo neprezentoval, nebo prezentaci neodevzdal, také nemůže dostat zápočet.

V případě, že se někde vyskytla chyba, tak mne prosím kontaktujte a já to ověřím (se soubory ze serveru a serverovým časem odevzdání).

Pokud má někdo chuť poskytnout mi zpětnou vazbu ke cvičením, tak buď standardně přes Edison, nebo mi klidně napište. (učím prvním rokem a případnou kritiku si rád vyslechnu).
.


SouboryOdevzdání protokolů

Odešlete protokol ve formátu MS Word, MS PowerPoint, opendocument spreadsheet, opendocument text, nebo pdf. Případné zdrojové soubory pošlete zabalené v archivu ZIP nebo RAR.
Odevzdání je vždy do půlnoci vyznačeného dne.
Prezentaci odevzdává pouze jeden student za celou dvojici - v prezentaci MUSÍ BÝT LOGIN ČI JMÉNO SPOLUAUTORA.
Upload proveďte až po odprezentování, zašlete kompletní prezentaci, včetně přiloh a materiálů jako ".zip nebo .rar".
Protokoly odevzdány (15. 5. 2017)
loginjméno12345678910p1p2
_______*******OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
Hodnocení protokolů (15. 5. 2017)
loginjméno12345678910pcelkem
_______*******33333334231545
Udělené bonus body (15. 5. 2017)
loginjménobonusy
_______*******za bonus (8. protokol)
Formulář pro odevzdávání protokolů
Protokol