Znoj.czPoznámky k obhajobě semestrální práce v PR1 (2017/2018)

- Kdo odevzdá do půlnoci 5. 12. bude mít do 17. 12. opraveno.
- Požadavky na projekt (viz níže) se mohou DO 17. 12. ještě mírně doplnit.
- Odevzdané projekty do 5. 12. mohou být po opravení ještě jednou DO 17. 12. 23:59.
- projekt který nebude mít Code::Blocks solution budu vkládat do nového projektu v programu CodeBlocks, který je na těchto stránkách (v OS Win 10). Pokud nepůjde Váš program přeložit, bude ohodnocen 0 body
funkčnost [5 - 7]
 • + menu (možnosti co program může dělat - např. pod volbou 1 se skrývá možnost volby vstupního souboru, pod číslem 2 možnost výpisu dat do konzole, volba 3 způsobí vygenerování HTML souboru, ...)
 • + rozdělení programu do logických funkcí (např. funkce pro načtení vstupního souboru, funkce pro zpracování vstupu, funkce pro výpis dat do souboru, funkce pro řazení, funkce pro výpis nápovědy (menu), funkce pro výpis chybové hlášky a ukončení programu...
 • + trefné názvy proměnných (proměnná "a", "c", "x", "y", ... je nejednoznačná)
 • + rozdělení na hlavičkový soubor (s knihovnamy a deklaracemi funkcí) a zdrojový kód
 • - nejednotné odsazování
 • - magické konstanty
 • - nejednotné používání složených závorek
 • - špatná čitelnost proměnných a názvů funkcí (v pořádku jsou: ahojSvete, ahoj_svete) (chybně: ahojsvete)
 • - všechny proměnné budou buď pouze česky, jen slovensky, nebo výhradně anglicky. Nebude se tedy jednat o kombinaci těchto jazyků
práce se soubory, programátorský styl [1 - 2]
 • + uživatel má možnost volby souboru
 • + vstupní soubory obsahují chybné vstupy
 • - problémy s čitelností kódu zmíněné již v sekci "funkčnost" budou mít dopad i zde
dynamicky alokovaná paměť [1 - 2]
 • - použití vektorů je korektní, ale nestačí na plný počet bodů
 • - ukončení programu bez uvolnění veškeré naalokované paměti je chybné (i v případě ukončení s chybou musí být paměť uvolněna)
 • - pro plný počet bodů v této části je třeba použít smysluplně alespoň jedenkrát buď "new", "malloc" nebo "calloc"
výstup do HTML [1 - 2]
 • + css styly
prog. dokumentace [1 - 3], uživ. dokumentace [1 - 3], prezentace [0 - 1]
 • + popis vstupních dat
 • - překlepy, pravopis
 • - neúplná dokumentace
 • + komentáře (na komentáře doxygenu se nebere ohled - ty jsou ohodnoceny bonusovým bodem za doxygen), složitější, ne na první pohled jasné části kódu okomentujte
 • - nejasná, nicneříkající, zmatená, zdlouhavá, špatně čitelná prezentace
 • + ukázka použití programu v uživatelské dokumentaci (jedná se o jakousi příručku uživatele, který nemusí být programátor)
bonus [0 - 5]
 • + doxygen dokumentace
Šablona pro hodnocení:
- funkčnost [5 - 7]

- práce se soubory, programátorský styl [1 - 2]

- dyn. alokovaná paměť [1 - 2]

- výstup do HTML [1 - 2]

- prog. dokumentace [1 - 3]
- uživ. dokumentace [1 - 3]
- prezentace [0 - 1]

- bonus [0 - 5]