Znoj.czPVBPS

Informace ke cvičením
- ve výchozím stavu PC v učebně bootuje do Windows. Budeme používat OS X -> po zapnutí pc držte klávesu Alt
- na každém PC, kde již byl tento image použit, zřejmě vyhodí VBox chybu, že UUID již existuje, proto je třeba UUID nového disku změnit - příkaz: VBoxManage internalcommands sethduuid "/cesta/k/image/názevImage.vdi" (viz http://stackoverflow.com/questions/17803331/how-to-change-uuid-in-virtual-box )
- protokoly se odevzdávají vždy do 2. neděle od zadání (tedy 1. neděli ne, 2. neděli nejpozději do půlnoci)
- za protokoly je možné získat celkově až 30 bodů
- každý protokol musí být odevzdán
- prezentace musí být odprezentovány během některého cvičení!
Protokoly
Ke každému cvičení si z těchto stránek stáhněte předpřipravenou šablonu protokolu a zadání vypracujte do tohoto dokumentu. Zadání naleznete přímo v protokolu. Každý protokol bude povinně obsahovat min. 3 (nebude-li řečeno jinak) screenshoty vašeho řešení. Zachyťte klíčové prvky. Protokol následně odevzdejte přes tyto stránky. POZOR, každý úkol má definován nejpozdější termín odevzdání. Termíny jsou vypsány na mých stránkách u každého uploadu - odevzdání protokolu je do nedělní půlnoci 2. týdne od zadání.
Prezentace
Na začátku každého cvičení bude vždy prezentace studetnů na vybrané téma. Datum prezentace i téma si každý volí sám. Před volbou si ověřte:

Datum prezentace:
Na každé cvičení může být naplánována vždy jen 1-2 prezentace, bude probíhat na začátku cvičení. Můžete se přihlásit na libovolné cvičení, krom zápočtového. Každý je sám zodpovědný za to, že v semestru bude mít odprezentováno.

Téma prezentace:
Téma můžete zvolit dle vlastního výběru. Chcete-li se zabývat tématem, které již bylo zvoleno osobou před vámi (nebo bylo probíráno na cvičeních), je to možné v případě, že se zaměříte na jinou problematiku tohoto tématu. Jinak se témata v rámci semestru a skupiny nesmí opakovat. Pokud jste absolvovali též předmět POU nebo PVBPS opakujete, nesmí se téma shodovat s tím, které jste již jednou prezentovali.

Téma musí být zaměřeno na počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů.
Vybrané téma schválím nebo zamítnu během emailové konverzace.

Bude-li pro vás problém nalézt vhodné téma, můžete se inspirovat těmito okruhy: hledání zranitelností - reverzní inženýrství, disassembling, debugging, penetrační testování, OWASP, analýza malware, šifrování (zvolte buď symetrické, či asymetrické), kvantové šifrování, kvantové počítače, post-kvantové šifrování, bezpečný přenos dat a bezpečnost sítí, firemní zabezpečení, monitoring, bezpečnost v komunikačních sítích, bezpečnost mobilních systémů, útoky na webové aplikace, detekce útoků, anonymizace/deanonymizace, sledování a fingerprints na internetu, odkrývání deepnet/darknet služeb a uživatelů, kryptoměny, ochrany programů a médií, OpenBSD systém, metody ochrany jádra OS, Linuxová rozšíření (Grsecurity, SELinux či AppArmor), ... a mnoho jiných.

Zpracování a hodnocení (10b):
Dobré hodnocení můžete očekávat v případě, že bude vaše zpracování kvalitní, prezentace bude mít výbornou informativní hodnotu a zaměříte se pouze na jedno specifické téma a to do hloubky a odborně. Preferuji aktuální informace o nepříliš známých oblastech. Špatné hodnocení (či přepracování) čekejte v případě hrubých faktických chyb, neaktuálních či pouze povrchových informací, dále přílišné zaměření se pouze na historii, či pouhý popis kategorizace.

3b - odbornost a aktuálnost tématu.
3b - kvalita zpracování.
2b - orientace ve vybraném tématu (otázky publika).
2b - praktická ukázka, či jiná zpestření.
Za velmi dobré prezentace a odbornost tématu můžete získat bonusové body.

Průběh:
Prezentace 8-10 min.
Praktická ukázka, či jiná zpestření (nepovinné).
Upload prezentace. Prezentaci zašlete přes mé stránky včetně všech příloh.
Nebudete-li se moci ze závažného důvodu dostavit na cvičení, v němž máte prezentovat, oznamte tuto skutečnost alespoň 2 dny předem a máte-li možnost, zajistěte za sebe náhradu.

Můžete využít vlastní notebook, máte-li VGA výstup, jinak budete prezentovat přes PC v učebně.
Projekty
Projekt vypracujte dle zadání zadani_projektu_pvbps.docx Projekty se odevzdávají v zápočtovém týdnu. Na tomto cvičení budete projekt také předvádět (prezentaci projektu chystat nemusíte, stačí popsat kód a předvést aplikaci).

Emailová komunikace - historie

X. X. 2017 - email k X. cvičení z PVBPS

SouboryOdevzdání protokolů

Odešlete protokol ve formátu MS Word, MS PowerPoint, opendocument spreadsheet, opendocument text, nebo pdf. Případné zdrojové soubory pošlete zabalené v archivu ZIP nebo RAR.
Odevzdání je vždy do půlnoci vyznačeného dne.
Prezentaci odevzdává pouze jeden student za celou dvojici - v prezentaci MUSÍ BÝT LOGIN ČI JMÉNO SPOLUAUTORA.
Upload proveďte až po odprezentování, zašlete kompletní prezentaci, včetně přiloh a materiálů jako ".zip nebo .rar".
Protokoly odevzdány
loginjméno12345678910prezentaceprojekt
************OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
************OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
************OK--------- -
************OKOKOKPOZDĚOKOKOKOKOKOKOKOK
************---------- -
************---------- -
************OKOKPOZDĚOKOKOKOKOKOKPOZDĚOKOK
************OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK!
************OKOKOK------- -
************OKOKOKOKOKOKOKOKPOZDĚPOZDĚOKOK
************OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
Hodnocení protokolů
loginjméno12345678910prezentaceprojektcelkem
************111.50.532343.50106.536
************2224323430109.544.5
************1.5-----------1.5
************111.5032343.50106.535.5
************------------0
************------------0
************20.51032310-10527.5
************2223.53.5234005!5!15!
************221.5---------5.5
************221.53.5323400109.540.5
************221.53.5223440101044
Nejčastější důvody stržených bodů
Neodevzdáno včas
Neobhájeno na příslušném cvičení (neodprezentováno)
odevzdané triviální řešení ze cvičení
Neodevzdáno včas
Nevypracováno zadání v plném rozsahu
Odevzdán binární soubor (před odevzdáním dělejte clear solution)
Nedodrženo zadání způsobem, jaký byl vyžadován
3 screenshoty znamenají opravdu 3, pokud nebude řečeno jinak - viz sekce "Protokoly"
Chybné odpovědi
Udělené bonus body
loginjménobonusy
************0.5b za uložení klíče mimo kód v 5. protokolu
Formulář pro odevzdávání protokolů
Protokol